Снимки онлайн фотоуслуги фотокалендари фотокниги фотосувенири канава чаши възглавничка mousepad пъзел магнит фотосесия fotobook photobook

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че ни се доверявате и използвате нашите услуги. Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (GDRP) относно защитата на личните данни въвежда по-строги правила, които трябва да приложим изцяло и да гарантираме неприкосновеността на Вашите лични данни.

Във връзка с влизането в сила на новите правила се нуждаем от Вашето съгласие, за да можем да продължим да Ви осигуряваме достъп до нашите услуги и след 25 май 2018 г.

Всеки регистриран потребител е необходимо да заяви своето съгласие за събиране, съхранение и обработване на личните му данни поотделно за всяка една от целите, които ще откриете след влизане в профила Ви на нашия сайт. Моля, имайте предвид, че вече дадено съгласие може впоследствие да бъде отменено по Ваше желание във всеки един момент.

Считано от 25.05.2018 г. личните данни събрани от Вас до момента ще бъдат ограничени до: потребителско име, парола, име и фамилия, имейл, телефон, адрес за кореспонденция и IP.

Профилите на потребителите, които не потвърдят съгласието си за основните цели на регистрацията ще бъдат заключени и няма да могат да ползван нашите услуги през сайта. Тези профили ще бъдат достъпни само след получаване на Вашето съгласие.

В заключение Ви уведомяваме, че най-късно на 25 май 2018 г. ще публикуваме Декларация за поверителност, която съдържа цялата информация относно защитата на личните Ви данни, която Регламентът изисква да бъде включена.

Въведение

Моля прочетете внимателно тези Правила за ползване на услугата. Правилата имат силата на Договор, който при Ваше съгласие, сключвате при изпращане на снимки онлайн към сървъра на "Ели-Л" ЕООД www.fotobravo.com

При използване на услугата Онлайн поръчка на снимки, Вие се съгласявате да спазвате Правила за ползване на услугата. Когато сте регистриран потребител и поръчвате снимки, сувенири и фото-книги онлайн, ще Ви се наложи да отметнете в поле, своето потвърждение, че сте запознат/а с Правила за ползване на услугата и сте съгласен/а с тях.

Правила за ползване на услугата, валидни за всички посетители на сайта / Регистрирани и Нерегистрирани /

1. Изпълнител

Изпълнител на услугата Онлайн поръчка на снимки е фирма "Ели-Л" ЕООД гр. Плевен ул. " Иван Вазов " 10 Булстат BG 114661315 тел. 0887 460 881: 0888 858 122

2. Предназначение на услугата Онлайн поръчка на снимки

Фирма "Ели-Л" ЕООД предоставя дигитални фотоуслуги - възможност за изпращане и копиране на снимки, изпратени чрез различни електронни устройства - персонални компютри, GSM радиотелефони използвайки интернет сайтa на фирмата.

3. Възможности за ползване на услугата Онлайн поръчка на снимки

Фирма "Ели-Л" ЕООД, посредством технически съоръжения предоставя възможността на всеки потребител, да използва услугата Онлайн поръчка на снимки 24 часа в денонощието - 7 дни в седмицата. Допускат се кратки моменти, през които тече профилактика или обновяване на информация в сайта, през които той да е недостъпен за ползване. Възможни са също сривове в доставката на интернет, поради прекъсване на телекомуникационните връзки, за което фирма "Ели-Л" ЕООД не носи отговорност. Вие се съгласявате, че Фирма "Ели-Л" ЕООД не носи отговорност при модифициране или временно прекъсване на услугата Онлайн поръчка на снимки и ако това е довело до загуба на изпратена от Вас информация. Длъжни сте да съхранявате копия от файловете, които изпращате посредством услугата Онлайн поръчка на снимки, на Ваше устройство.

4. Защита на информация

Фирма "Ели-Л" ЕООД гарантира защитата на личната информация, подадена по време на ползване на услугата Онлайн поръчка на снимки.

5. Външни връзки

На сайта на Фирма "Ели-Л" ЕООД присъстват препратки към отделни сайтове на наши партньори. Влизането на тези сайтове, използвайки връзките към тях е на Ваша отговорност. Фирма "Ели-Л" ЕООД не е отговорна за съдържанието на въпросните сайтове.

6. Промяна на Правила за ползване на услугата

Запазваме си правото да променяме тези Правила за ползване на услугата. Ако сте регистриран потребител ще получите електронна поща с последните промени. Ако след получаване на електронната поща продължите да ползвате услугата Онлайн поръчка на снимки, ще считаме, че сте съгласен/а с последните промени на Правилата за ползване на услугата

7. Гаранция и лимитиране на отговорност

ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СТЕ НАЯСНО, ЧЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ВСЕКИ ДИГИТАЛЕН МАТЕРИАЛ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ КЪМ ФИРМА "Ели-Л" ЕООД, КАКТО И СВАЛЯНЕТО ИЛИ КАЧВАНЕТО ОТ И КЪМ СЪРВЪРА НА ФИРМАТА Е ИЗЦЯЛО НА ВАША ОТГОВОРНОСТ И РИСК И САМО ВИЕ ОТГОВОРЕН/А ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ ИЛИ ПОВРЕДИ НА ДИГИТАЛНИЯ МАТЕРИАЛ. ДЛЪЖНИ СТЕ ДА ПРИТЕЖАВАТЕ КОПИЕ НА ИЗПРАЩАНИТЕ ДИГИТАЛНИ МАТЕРИАЛИ.

ФИРМА "Ели-Л" ЕООД СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДОБРОСЪВЕСТНО ДА СЛЕДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА, НЕЙНОТО СВОЕВРЕМЕННО КОПИРАНЕ И ДОСТАВЯНЕ В СРОК, В ОТЛИЧЕН ТЪРГОВСКИ ВИД ДО ПОСОЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА ОБЕКТ.

8. Поведение

Съгласни сте да не използвате Онлайн поръчка на снимки за следното:
а. за всякакви незаконни цели
б. да качвате, изпращате като електронна поща или поръчвате снимки със скверно, обидно, верско, порнографско, противозаконно съдържание
в. да качвате, изпращате като електронна поща или поръчвате снимки, които нарушават авторски права или друг вид защитена интелектуална собственост и/или нарушават моралните права на отделната личност

9. Рекламации

Всеки клиент, използвал услугата Онлайн поръчка на снимки, има право на рекламация, относно качеството и срока на изпълнение на своята поръчка в седемдневен срок от получаването и, като може да върне поръчката, без да дължи обезщетение или да откаже да я заплати, преди напускане на обекта, в който я получава. Начало на този срок се счита датата на предавателния документ за доставка до посочения обект за получаване. При възникване на несъгласие с качеството или забавяне на доставката, без за това клиента да е предупреден предварително, моля свържете се с нас своевременно на тел. 0888858122 : 0887460881 и електронна поща support@fotobravo.com

Правила за ползване на услугата, валидни за регистрираните потребители на сайта

В добавка към горните правила, прилагаме и допълнителни правила, валидни за регистрираните потребители и клиенти

10. Регистрация

За да използвате услугите на сайта и да се регистрирате, Вие трябва да сте на възраст над 18 години. Съгласни сте, че информацията която ни предоставяте по време на регистрацията и след това ще е вярна, акуратна и пълна. Съгласни сте също, че информацията, която сте подали, ще бъде обновявана при настъпване на промени. Това е нужно, в случаите когато използваме подадения електронен адрес за комуникация относно информация за поръчка.

11. Парола

Когато се регистрирате ще бъдете попитан за парола. Като отговорен/а за всички действия, извършвани чрез влизане с тази парола, Вие сте задължен/а да я съхранявате лично. В случай, че забележите неправомерно използване на паролата, моля моментално сигнализирайте на тел. 0888858122 или 0887460881

12. Потвърждение на поръчка

Не може да имате никакви претенции относно неизпълнение на поръчка за снимки, ако не сте получили потвърждение, на електронната си поща, че поръчката е приета успешно в системата на "Ели-Л" ЕООД.

13. Цени и доставка

Всички обявени цени са в български лева, с включен ДДС и са валидни само и единствено при поръчка на снимки през сайта на "Ели-Л" ЕООД - www.fotobravo.com Преди да потвърдите поръчката, виждате стойността й. В нея са включени всички дължими суми - стойност на поръчката и доставката. При съгласие с видяното, натискате бутон потвърждение. Можете да коригирате сумата с премахване или добавяне на файлове за копиране. При потвърждение на поръчката виждате предполагаемият ден от седмицата, в който тя ще е изпълнена и доставена. Срокът за доставка е 4-7 работни дни, считано от датата на изпращане на поръчката. Денят изписан като ден за получаване на готовата поръчка може да бъде променен, в случай на официални празници и неработни дни. В този случай, Фирма "Ели-Л" ЕООД не дължи обезщетение за забавяне на доставката.

14. Прекратяване възможността за регистрация и прекъсване на правата на потребителя

Съгласни сте, че "Ели-Л" ЕООД може по всяко време без предупреждение да :
а. откаже да приеме Вашето кандидатстване да станете потребител на услугата Онлайн поръчка на снимки
б. премести, промени или прекрати всяка страница на сайта на фирмата www.fotobravo.com
в. откаже да приеме изпълнението на поръчка, при условие, че са нарушени изброените по-горе правила

15. Промоция

Промоцията обявена на сайта на "Ели-Л" ЕООД - www.fotobravo.com е валидна само и единствено при поръчка на снимки онлайн на посочения интернет сайт. Обявената промоция няма връзка с останалите начини на поръчка на снимки, които "Ели-Л" ЕООД предлага онлайн или на място.