Пример със 150 снимки в 30 страници
Слайдшоу
1 001 (Sheet 1)
1 002 (Sheet 2)
1 003 (Sheet 3)
1 004 (Sheet 4)
1 005 (Sheet 5)
1 006 (Sheet 6)
1 007 (Sheet 7)
1 008 (Sheet 8)
1 009 (Sheet 9)
1 010 (Sheet 10)
1 011 (Sheet 11)
1 012 (Sheet 12)
1 013 (Sheet 13)
1 014 (Sheet 14)
1 015 (Sheet 15)